Skip to main content

Hvem er jeg

Jeg er født i 1970, er gift, har 3 børn og er uddannet psykolog fra Københavns Universitet.

Erfaring

Som psykolog har jeg arbejdet med akutte kriser, angst, depression, debriefing, gruppesupervision, individuel samtaleterapi samt parterapi.

Efter endt uddannelse var jeg i 2006 med til at etablere psykologklinikken Mulighedernes Hus i Odense, der i 2014 blev lagt sammen med Psykologhuset Odense, hvor jeg arbejdede, indtil jeg i 2018 valgte at starte egen praksis.

Ventetid

Nye klienter kan desværre først tilbydes en tid om 2 ½ månede.

 Nye klienter på 18 til 24 år med en henvisning på angst eller depression (vederlagsfri) - desværre først om ca. 4 ½ månede.

Grunden til dette er, at den vederlagsfrie ordning er begrænset, forstået på den måde at den enkelte psykolog gennemsnitlig må have tre konsultationer pr. uge med denne gruppe.

Hvis det sidst på året viser sig, at jeg nærmer mig at overskride grænsen, bliver jeg desværre nødt til at lade det gå længere tid mellem samtalerne end optimalt er, eller i værst fald sætte forløbet på pause, indtil det næste kalenderår begynder. 

Terapeutiske metoder

Jeg arbejder hovedsageligt indenfor en gestaltterapeutisk og systemisk referenceramme med afsæt i den eksistentielle psykologi.

Jeg arbejder primært med klienter fra 18 år og op efter.

Mere ...