Ekstern supervision i gruppe for psykologer på vej mod autorisation

Dette er et supervisionsforløb for psykologer på vej mod autorisationen.

Min terapeutiske tilgang og metode

Jeg har en gestaltterapeutisk tilgang og jeg superviserer med udgangspunkt i den fænomenologiske metode. Det vil blandt andet sige, at jeg i fællesskab med dig som supervisand, udfolder og afdækker, hvad det er, der fylder for dig i den aktuelle sag, og i den proces hjælpe dig med at blive mere bevidst om, hvad din aktuelle udfordring er.

Det er inde for denne retning jeg primært har efteruddannet mig, siden jeg blev psykolog i 2006. Jeg går selv løbende i supervision og egenterapi, da jeg mener, det er en naturlig del af det at være psykolog, og en måde at forblive fokuseret og ’terapeutisk skarp’.

Form

Alle supervisander har mulighed for at få en supervisionssag på pr. gang. Jeg arbejder med reflekterende teams, således alle deltager er aktive på alle sager. Der vil også være mulighed for at vende generelle temaer i gruppen. Supervisionen foregår i rolige rammer, hvor jeg tilstræber en uformel stemning, og at selve supervisionen har form af trygge samtaler.

 

’Vær fluen på væggen’

Som supervisand har du mulighed for at ’være fluen på væggen’ en arbejdsdag sammen med mig, hvor du deltager som neutral observatør. Efterfølgende taler vi om, hvad der skete i de terapeutiske samtaler.

 

Anbefaling/ udtalelser fra supervisander

Hvis du vil læse et par anbefalinger af mig som superviser, kan du klikke på de nedenstående navne for at se, hvordan de har oplevet supervision hos mig.

Jasming Romme Larsen - Psykolog

Jeg har igennem et år modtaget supervision hos Peter, som led i mit efteruddannelsesforløb mod autorisation som psykolog. Mit daværende arbejde bestod hovedsageligt af psykoterapeutiske samtaler med klienter henvist fra egen læge, derfor havde jeg klienter med meget forskelligartede problematikker på til supervision, herunder angst, depression, traumer, pårørende til psykisk syge personer mv. I den forbindelse ønsker jeg at give Peter mine bedste anbefalinger som supervisor. Jeg oplevede Peter som en indlevende supervisor, der viste en oprigtig interesse i at udforske mine medbragte sager i dybden. Desuden oplevede jeg supervisionen som fagligt og teoretisk funderet, eksempelvis fik jeg ofte brugbare modeller eller konkrete øvelser jeg kunne benytte direkte i min egen terapi. Det har endvidere været indsigtsgivende for mig, at et vigtigt tema i supervisionen var, hvornår/hvordan jeg som terapeut personligt blev bragt i spil i mit terapiarbejde. Således har jeg i supervisionsforløbet overordnet oplevet at være blevet styrket og udviklet i mit terapeutiske arbejde.

Niels Stenderup Krogh - Psykoterapeut MPF

Jeg har været rigtig glad for Peters form i supervisionen. Dels oplever jeg den meget menneskelig og nærværende. Dels skarp og undersøgende på en måde der for mig har gjort det nemmere at se nogle af mine blinde pletter.

Jeg har altid set frem til supervisionen, da jeg her oplevede et rum, hvor der var plads til mig både fagligt og personligt.

Det praktiske

Sted

Supervisionen foregår i mit lokale i Odense, der ligger relativ tæt på motorvejen og nær offentlig transport. Der er gode parkeringsforhold med gratis parkering.

Omfang

Forløbet omfatter 60 timers supervision i en gruppe bestående af fem psykologer, svarende til kravet om 40 timers ekstern supervision.

Vi mødes kl. 9:30 og slutter kl. 16:00, i alt 10 gange a 6 timer plus ½ times frokostpause. Ca. én gang om måneden, som udgangspunkt den første tirsdag i måneden.

Det er fra min side et bevidst valg, at forløbet strækker sig hen over et års tid. Min erfaring er, at læring tager tid og en del af læringsprocessen er, hvad deltagerne arbejder med mellem supervisionsgangene.

Pris

DKK 25.000, -. Prisen omfatter de 10 supervisionsgangene samt dagen, hvor du er med som ’flue på væggen’.

Tilmelding

Tilmelding kan ske til Peter Nielsen, på mobil 29 63 43 97 eller mail post@psykologpeternielsen.dk. Har du spørgsmål til supervisonsforløbet, er du meget velkommen til at kontakte mig.

Hvornår begynder forløbet?

Så snart der er fem deltagere.