Supervision, andre

Jeg supervisere psykologer, terapeuter, og andre faggrupper.

Min terapeutiske tilgang og metode

Jeg har en gestaltterapeutisk tilgang og jeg superviserer med udgangspunkt i den fænomenologiske metode. Det vil blandt andet sige, at jeg i fællesskab med dig som supervisand, udfolder og afdækker, hvad det er der fylder i den aktuelle sag, og i den proces hjælpe dig med at blive mere bevidst om hvad din aktuelle udfordring er.

Det er inde for den gestaltterapeutiske retning jeg primært har efteruddannet mig, siden jeg blev psykolog. Jeg går selv løbende i supervision og egenterapi, da jeg mener, det er en naturlig del af det at være psykolog, og en måde at forblive fokuseret og ’terapeutisk skarp’.

Supervisionen foregår i rolige rammer, hvor jeg tilstræber en uformel stemning, og at selve supervisionen har form af trygge samtaler.

Anbefaling/udtalelser fra supervisander

Hvis du vil læse et par anbefalinger af mig som superviser, kan du klikke på de nedenstående navne for at se, hvordan de har oplevet supervision hos mig.

Jasming Romme Larsen - Psykolog

Jeg har igennem et år modtaget supervision hos Peter, som led i mit efteruddannelsesforløb mod autorisation som psykolog. Mit daværende arbejde bestod hovedsageligt af psykoterapeutiske samtaler med klienter henvist fra egen læge, derfor havde jeg klienter med meget forskelligartede problematikker på til supervision, herunder angst, depression, traumer, pårørende til psykisk syge personer mv.

I den forbindelse ønsker jeg at give Peter mine bedste anbefalinger som supervisor. Jeg oplevede Peter som en indlevende supervisor, der viste en oprigtig interesse i at udforske mine medbragte sager i dybden. Desuden oplevede jeg supervisionen som fagligt og teoretisk funderet, eksempelvis fik jeg ofte brugbare modeller eller konkrete øvelser jeg kunne benytte direkte i min egen terapi.

Det har endvidere været indsigtsgivende for mig, at et vigtigt tema i supervisionen var, hvornår/hvordan jeg som terapeut personligt blev bragt i spil i mit terapiarbejde. Således har jeg i supervisionsforløbet overordnet oplevet at være blevet styrket og udviklet i mit terapeutiske arbejde.

Niels Stenderup Krogh - Psykoterapeut MPF

Jeg har været rigtig glad for Peters form i supervisionen. Dels oplever jeg den meget menneskelig og nærværende. Dels skarp og undersøgende på en måde der for mig har gjort det nemmere at se nogle af mine blinde pletter.

Jeg har altid set frem til supervisionen, da jeg her oplevede et rum, hvor der var plads til mig både fagligt og personligt.

Det praktiske

Sted

Supervisionen kan enten foregår hos dig/jer eller i mit lokale i Ringe, der ligger relativ tæt på motorvejen og nær offentlig transport. Der er gode parkeringsforhold med gratis parkering.

Pris

Prisen afhænger af om det er individuel- eller gruppesupervision. For at se de aktuelle priser klik her.

Har du spørgsmål til eller blot ønsker at høre nærmere, er du velkommen til at kontakte mig,
på mobil +45 29 63 43 97 eller mail post@psykologpeternielsen.dk.