Skip to main content

Gestalt terapi

Gestaltterapien er en oplevelsesorienteret psykoterapi, der styrker den enkelte i at opleve sig selv som et unikt, levende og ansvarsbevidst væsen. Denne retning sigter mod en intens, spontan bevidsthedsgørelse.

Eksistentiel psykoterapi

Eksistentiel psykoterapi er en dynamisk tilgang til terapi, som stiller skarpt på problemstillinger, der bunder dybt i menneskets eksistens.

Systemiske Referenceramme

Indenfor den systemiske referenceramme, ses ting i ”helheder, relationer og sammenhænge. Udgangspunktet er, at et problem kun kan forstås ud fra den sammenhæng, hvor det forekommer, eller er en del af.

Imago parterapi

Imago parterapi er en terapiform, hvor rammen sættes omkring parrets dialog således at frustrationerne ikke (igen) ender i et kæmpe skænderi. Imago dialogen afdækker de dybereliggende årsager til, hvorfor du og din partner reagerer, som I gør.