Terapeutisk tilgang

I terapien arbejder jeg med en gestaltterapeutisk tilgang med afsæt i den eksistentielle psykologi og med en fænomenologisk metode. Jeg arbejder primært med klienter fra 18 år og opefter.

Gestalt terapi

I gestaltterapi hjælper jeg dig med at opdage den sammenhæng, der er mellem det, du tænker, føler og gør, og de input, du får fra omverdenen, dvs. sammenhængen mellem dig og den situation, du indgår i.

Formålet i gestaltterapi er således at skabe klarhed og bevidsthed om dine følelser, tanker og handlinger. Klienten og terapeuten er ligeværdige i deres møde. Eksperten på klientens liv, er klienten selv, altså dig.

Det handler således om, at du bliver opmærksom på din egen selvregulering set i forhold til den aktuelle kontekst

Eksistentiel psykoterapi

Kernen i den eksistentielle psykologi er at udforske, beskrive, afklare og forstå din situation med henblik på at sætte dig i stand til at stå i tilværelsens spændingsfelt. Mit mål er at hjælpe dig til at afdække det, du selv finder værdifuldt her i livet, så du kan skelne mellem, hvad der har værdi, og hvad der ikke har værdi for dig.

Fænomenologisk metode

Min metode er fænomenologisk, det vil sige, at vi i fællesskab, udfolder og afdækker, hvad det er, der fylder for dig i dit liv, ud fra din egen tolkning, og i den proces hjælpe dig med at blive mere bevidst om, hvad og hvem du er, inkl. de sider du ikke bryder dig om. Udgangspunkt er, hvordan du oplever det, og accepterer det du finder som kendsgerninger, du kan forholde dig til, og ændre på, hvis du finder det hensigtsmæssigt.